خانه تکانی در منسوبان رهبری گامی مهم در جنبش عدالتخواهی
159 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

يکي از دلايل مهجور و مظلوم ماندن مطالبات مقام معظم رهبري نسبت  به عدالتخواهي و مبارزه با تبعيض، برداشت سياسي و جناحي اي است که از اين مطالبات به خصوص در ميان طرفداران جناح هاي غير اصولگرا مي شد. عملکرد خطاي برخي از نمايندگان معظم له را مي توان يکي از عوامل اين برداشت دانست. عملکردي که قطعا با معيارهاي ارائه شده از جانب رهبر معظم و رفتار شخصي ايشان تناسب ندارد و اين افراد با پنهان شدن پشت عنوان نمايندگي ولي فقيه در فلان شهر يا استان يا نهاد و... از پاسخگويي به اين تناقض فرار کرده اند.

گرفتار شدن به تشريفات در امکانات= نفوذ و استفاده از رانت براي سرکار گذاشتن بستگان خود- استفاده از امکانات دولتي و...صدها خطايي است که برخي  و تاکيد مي کنم برخي از اين بزرگواران گرفتار آن هستند

به نظر مي رسد طرفداران ولايت فقيه و پيروان مقام معظم رهبري حرکت درستي را در مطالبه آرمانهاي انقلاب از اين قشر به عنوان يکي از قدم هاي نخست عدالتخواهي آغاز کرده اند. که نمونه هاي آن پيوست مي شود

اما در اين ميانه دو نکته حائز اهميت است. يکي بحث تشريفات و اشرافي گري در مصاديق ممکن است  مورد اختلاف نظر باشد و نميتوان همه را با سليقه خود و برداشت خود ملزم کرد.

مثلا اگر واقعا در جاده هاي استاني کوهستاني  خودرو شاسي بلند نياز است نمي توان بطور مطلق استفاده از آن را براي مسئول اشرافي دانست، هرچندکه استفاده از خودرو مطرح  و مارک خارجي و ترک خودرو توليد داخل محل تامل است

يا اگر امام جمعه اي به اقتضاي تلاشهاي عمراني روحانيون که حتي پيش از انقلاب نيز بود= اقدام به فعاليتي عمراني و عام المنفعه کرد نمي توان آن را محکوم کرد هرچند که اگر در اين فعاليت عمراني( بخوانيد پاساژِي) عام المنفعه=  عناصر دفتر امام جمعه  به سوء استفاده مالي  متهم شوند و اين مسئله با عکس العمل ديرهنگام امام جمعه محترم همراه شود توجيهي نخواهد داشت

ثانيا نبايد اين مسئله در امامان جمعه و نمايندگان ولي فقيه محصور بماند  و به اهرمي براي فشار تبديل شود بلکه علاوه بر کساني که کسوت اهل علم و دين پوشيده اند بايد در همه ادارات و همه نهادها نيز گسترش يابد و البته نمايندگان ولي فقيه يا حتي بيت رهبري  طليعه مبارکي براي لبيک گفتن به نداي ولي فقيه مظلوم زمانند.