سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگی حضرت بقیه الله الاعظم مسجد جامع قم 
-- 
1994/09/26 
1997/09/23 
فرهنگی، تبلیغی 
همکاری 
دانشنامه حج و حرمین شریفین 
عضو گروه تاریخ و جغرافیای تاریخی  
2011/02/20 
ادامه دارد 
ارزیابی علمی و نوشتن مقاله 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن بخش تاریخ و اعلام 
عضو گروه اعلام  
2008/05/28 
ادامه دارد 
پِژوهشی 
همکاری 
بعثه رهبری 
بازرس فرهنگی 
2009/05/22 
ادامه دارد 
تبلیغی 
همکاری 
اعزام مبلغ اوقاف 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغی 
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغی 
تدریس 
مدرسه عالی امیر المومنین تحت اشراف جامعه المصطفی 
مدرس 
2010/09/23 
2014/01/29 
شرح لمعه 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
2013/09/23 
2014/09/22 
تاریخ امامت 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
2013/09/23 
2014/06/21 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
2014/02/01 
2014/06/21 
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
2014/02/01 
2014/06/21 
تفسر موضوعی قرآن 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
2014/09/23 
ادامه دارد 
متون تخصصي زبان عربي تاريخ اسلام  
تدریس 
مجتمع امین جامعه المصطفی 
مدرس 
2018/01/21 
2018/06/07 
تاریخ موسسات آموزشی به زبان عربی