سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگی حضرت بقیه الله الاعظم مسجد جامع قم 
-- 
1373/07/04 
1376/07/01 
فرهنگی، تبلیغی 
همکاری 
دانشنامه حج و حرمین شریفین 
عضو گروه تاریخ و جغرافیای تاریخی  
1389/12/01 
ادامه دارد 
ارزیابی علمی و نوشتن مقاله 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن بخش تاریخ و اعلام 
عضو گروه اعلام  
1387/03/08 
ادامه دارد 
پِژوهشی 
همکاری 
بعثه رهبری 
بازرس فرهنگی 
1388/03/01 
ادامه دارد 
تبلیغی 
همکاری 
اعزام مبلغ اوقاف 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغی 
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغی 
تدریس 
مدرسه عالی امیر المومنین تحت اشراف جامعه المصطفی 
مدرس 
1389/07/01 
1392/11/09 
شرح لمعه 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
1392/07/01 
1393/06/31 
تاریخ امامت 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
1392/07/01 
1393/03/31 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
1392/11/12 
1393/03/31 
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
تدریس 
دانشگاه صنعتی قم 
مدرس 
1392/11/12 
1393/03/31 
تفسر موضوعی قرآن 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
1393/07/01 
ادامه دارد 
متون تخصصي زبان عربي تاريخ اسلام  
تدریس 
مجتمع امین جامعه المصطفی 
مدرس 
1396/11/01 
1397/03/17 
تاریخ موسسات آموزشی به زبان عربی