سید تاج الدین حسینی آوی
35 بازدید
ناشر: مشعر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
سید تاج الدین حسینی آوی از سلسله سادات جلیله آوه و از دانشمندان بزرگ قرن هشتم هجری است و با دانش و قدرت بیان و استدلال خود توانست با همراهی علامه حلی ، ایلخان مغول اولجایتو را به مذهب شیعه در آورد و با اینکار زمینه خدمت به جهان اسلام را فراهم آورد و در نهایت نیز به همین جرم مظلومانه در کنار دجله به شهادت رسید. در این نوشتار پس از بررسی نام و نسب این شخصیت، توضیحاتی درباره چهره های شاخص خاندان سید تاج الدین و خانواده و فرزندان وی و نیز دوران زندگی اوو نقش وی در تشیع اولجایتو آمده است. در ادامه برخی از اقدامات و مناصب سید تاج الدین و علل قتل وی بررسی شده است. در پایان هم سابقه مرقد و مزار منسوب به سید تاج الدین بررسی شده و تصاویری از آن آمده است.