سرمای آتش
40 بازدید
محل نشر: نشریه سروش وحی شماره 13- شهریور 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی