تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1389 
تاریخ اسلام 
باقرالعلوم علیه السلام 
17.80 
دکترا 
 
تاریخ اسلام 
دانشگاه اصفهان 
18.60 
سطح 4 
1392 
فقه و اصول 
قم  
17.00