مبارزات مختلف علمی و فرهنگی امام جواد علیه السلام چه بود؟مناظره های آن حضرت چه تحلیل محتوایی و کاربردی داشت؟،امام چه رابطه ای با دعبل داشت؟ماجرای توطئه اخلاقی ضد امام جواد چه بود؟و... پاسخ این پرسش ها را در مقاله زیر می توانید بیابید.
19 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت


در اين مقاله به بررسي ابعاد علمي‌ و فرهنگي مبارزات امام جواد (ع) به عنوان بعدي از مبارزات منفي آن حضرت در عصر مامون و معتصم عباسي مي‌پردازيم. پس از معرفي شرايط فرهنگي و سياسي آن دوران و جايگاه تشيع در عصر آن حضرت به تحليل مواردي چون: شرکت در مجالس پرسش و پاسخ، مقابله با چالش مساله غيب، مقابله با تلاش براي آلوده شدن‌، شکل دهي به کانون‌هاي شيعي، مبارزه با مذهب حکومت، تشويق به عزاداري و مرثيه سرايي، ترويج انديشه مهدويت، حمايت از قيام‌هاي ظلم ستيز.. به عنوان نمونه‌هاي اين رفتار مي‌پردازيم. برخي از اين موارد مانند مبارزات تبليغاتي امام، مقابله با کامجوئي‌هاي نامشروع ...تاکنون در اين چارچوب بررسي نشده و در مواردي ديگر مانند مناظرات امام، تلاش شده تا تحليلي جديد ارايه شود.

کلمات کليدي:

امام جواد(ع)؛ ابعاد فرهنگي وعلمي‌مبارزه امام جواد؛ مامون عباسي؛ معتصم عباسي


دانلود