هشداری در آستانه سی و نهمین سال انقلاب اسلامی
94 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

یکی از درس های روشن برای همه علاقه مندان به تاریخ، تکرار تاریخ است که با اشاره و کنایه از آن در آیات قرآن کریم  سخن رفته. 

وقتی تاریخ سلسله ها و دولت های مختلف را در جهان می خوانی می توانی تقریبا در همه آنها چرخه تاسیس و اقتدار و فروپاشی و سقوط را ببینی . 

این رویه آنچنان توی چشمت می زند که پادشاهی ساسانی یا صفوی نمی شناسد، رومی و ایرانی نمی شناسد و در همه جا تکرار شده است. بسیاری وضعیت فعلی حکومت ایران را  در دوران  فروپاشی که با تغییر و دگرگونی ارزش های اولیه انقلاب  شروع می شود، تحلیل می کنند ولی شاید بتوان با تغییر دامنه این بردار نگاهی دیگر به این وضعیت داشت.

شاید رمز امید بی کران رهبر انقلاب به آینده همین باشد که ایشان هنوز انقلاب را در دوره بالا رفتن از سراشیبی اقتدار و نه رفتن به سوی شیب سقوط تحلیل می کند، چراکه اقتدار حقیقی این دولت جز با ظهور امام عصر بدست نمی آید.

برای اثبات این نگاه جز خوشبین بودن تلاش دیگری نیز لازم است:

بازگرداندن انقلاب به مسیر ارزش های نخست و اهداف اولیه :

عدالت اجتماعی ، احقاق حق مستضعفان و ستمدیدگان و تهیدستان جامعه، مبارزه با اختلافات طبقاتی و تبعیض جناحی ، شغلی ، آزادی نقد مسئولانه همه مسئولان  از رهبرمعظم انقلاب و بیت ایشان و منسبین به بیت گرفته تا شورای محترم نگهبان و رئیس جمهور و برادرش و وزیرانش و ... مسولیتی... همه و همه از این اهداف است.

به نظر می رسد اگر به این مهم که از مطالبات مکرر رهبر انقلاب است تن ندهیم، باید خیلی زود منتظر شیب زود هنگام فروپاشی برای انقلابی باشیم که هنوز به اوج اقتدار نرسیده 

چراکه ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم